Dla firmy „VIMAP” sp. z o.o. z Olsztyna wykonaliśmy oprogramowanie do inspekcji linii energetycznych. Oprogramowanie umożliwia zarówno przeglądanie w trybie dynamicznym jak również wykonywanie analiz kolizji sieci z roślinnością jak i przeszkodami.

Ważną funkcjonalnością jest również moduł inspekcji zdjęć.

 

 

 

Fragment sieci energetycznej w barwach naturalnych

 

Pokazanie terenu po klasyfikacji

 

Ten sam teren w hipsometrii

 

Przekrój wzdłuż przęsła

 

Symulacja zwisu dla zadanych temperatur

 

 

Symulacja wysokości zawieszenia

 

Symulacja z upadającym drzewem

Analiza kolizji

 

 

 

 

Przykładowy raport z kolizji

 

Inspekcja ze zdjęć

 

Zaznaczanie usterek

Przykładowy raport z kolizji