Pomiary inżynierskie, Inwentaryzacje architektoniczne, modele 3D, BIM

bo liczy się jakość

Adam Chłopkiewicz
mob. +48 606 708 663
achlopkiewicz@geo-metric.pl

Krzysztof Bratuś
mob. +48 501 545 106
kb@astragis.com

GEOMETRIC Sp. z o.o.
ul. Kępna 2B /62
03-730 Warszawa
tel./fax. +48 (22) 616 16 60
biuro@geo-metric.com
GPS: 52.249240, 21.036511


NIP: 113-287-00-98
REGON: 146933885
Dane formalno-prawne:
KRS 0000482085
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy


Copyright 2007-2019 by GEO-METRIC. All rights reserved.

POPULAR TAGS

Inwentaryzacje 3D Skaning doświadczenie BIM Rzuty Przekroje Modele 3d Geodezja