Inwentaryzacje architektoniczne, modele 3D, BIM

bo liczy się jakość

Fotogrametria narodziła się jako metoda zdalnego pomiaru geometrii obiektu ze zdjęć. Najogólniej rzecz ujmując jeżeli na kilku zdjęciach mamy ten sam obiekt sfotografowany z różnych miejsc to możemy pokusić się o pomiar jego kształtów i wymiarów. Wraz z rozwojem skaningu laserowego 3D fotogrametria stosowana jest bardziej w opracowaniach w których potrzebne jest dokładne i precyzyjne udokumentowanie koloru. Jest szczególnie ważna w przypadku polichromii obiektów zabytkowych. Wykonanie poprawnie oświetlonych zdjęć o odpowiedniej rozdzielczości i jakości jest zadaniem, jak do tej pory, wymagającym fachowej wiedzy człowieka. Obecnie łączymy technologie skanowania 3D oraz fotogrametrii tak aby się uzupełniały i dawały to co mają najlepszego. Geometria i kolor.

Krok 1: Wykonanie zdjęć

fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria fotogrametria

Zdjęcia wykonywane są z wielu stanowisk tak aby treść kolejnych zdjęć częściowo się pokrywała. Nazywamy to "pokryciem podłużnym" lub "poprzecznym".

Jeżeli to konieczne to należy wykonać również zdjęcia detali z bliskiej odległości.

Krok 2: Obliczenia

fotogrametria

Obliczenia wymagają wskazania tych samych punktów na dwóch lub większej ilości zdjęć. Takie punkty nazywamy "punktami wiążącymi".

fotogrametria

Gdy wszystkie punkty są już wskazane można wykonać obliczenia położenia zdjęć. Mówimy, że wyznaczone zostały "elementy orientacji zewnętrzej" zdjęć.

Krok 3: Rysunki

fotogrametria

Rysowanie ze zdjęć wymaga dużych umiejętności i doświadczenia. Obiekt obserwowoany jest za pomocą technologii obserwacji stereoskopowej.

fotogrametria