Inwentaryzacje architektoniczne, modele 3D, BIM

bo liczy się jakość

Obiekty zabytkowe za każdym razem stanowią nie lada wyzwanie. Każdy jest inny, każdy wymaga uwagi i skupienia. Liczy się nie tylko technologia ale też zrozumienie i wrażliwość. Obcujemy przecież z dziedzictwem naszej kultury i musimy dać z siebie wszystko co potrafimy. Nasza praca służy często jako wstęp do restauracji i konserwacji.

Kolegiata św Michała w Płocku

Skanowanie

Inwentaryzacje 61 połączonych ze sobą skanów pozwoliło uzyskać obraz geometryczny obszaru wykopalisk. Na ortofotoplanach widać wszystkie stanowiska skanerów.
Inwentaryzacje Informacja przestrzenna umożliwia utworzenie mapy hipsometrycznej pokazującej różnice głęgokości posadowienia obiektów. Wyraźnie widać zarysy budowli romańskiej jak i gotyckiej.
Inwentaryzacje Dokładna i gęsta chmura punktów pozwala wychwycić nawet niewielkie zmiany powierzchni ściany powstałe na skutek wielu przemurowań czy wyburzeń.

Rekonstrukcja krypty

Inwentaryzacje Przestrzenne przekroje przez chmurę punktów.
Inwentaryzacje Zestawienie przekrojów pozwala na rekonstrukcję położenia i promienia sklepienia krypty.

Wyznaczenie wysokości ze zdjęć archiwalnych

Do opracowania posłużyły zdjęcia archiwalne z maja 1971 wykonane przez K.Kowalską.


Inwentaryzacje Wyznaczenie linii perspektywy zdjęcia.
Inwentaryzacje Identyfikacja i pomiar wątków cegieł na skanach 3D.
Inwentaryzacje Określenie wysokości nieistniejącego już sklepienia krypty.
Inwentaryzacje Dodatkowe wyznaczenie na podstawie archiwalnej inwentaryzacji z 1968 r.
Inwentaryzacje Fragment chmury punktów. Po załadowaniu nawiguj kursorem.