Oprogramowanie dla scaningu laserowego 3D i fotogrametrii

doświadczenie jest najważniejsze

Wilele lat doświadczeń pozwoliło na opracowanie programu ASCAN.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Fotogrametria

Inwentaryzacje Inwentaryzacje Każdy fragment obiektu został sfotografowany profesjonalną kamerą metryczną. Zdjęcia zostały tak zrobione aby możliwe było wykonanie dokładnych obliczeń i utworzenie stereopar pokazujących obiekt dla lewego i prawego oka.

Obliczenia

Inwentaryzacje Najważniejsze było uzyskanie bardzo precyzyjnego połączenia zdjęć i skanów. Obliczenia zostały wykonane metodami pozwalającymi na umieszczenie skanów i zdjęć w jednej wspólnej przestrzeni 3D.